• Program

PRIORITY HNUTÍ ANO
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Za čtyři roky jsme získali zkušenosti s koaliční spoluprací, ale hlavně jsme dali dohromady tým schopných lidí – odborníků, pragmatiků, bez zbytečného řečnění ochotných pomoci městu. Víme, s čím nejsou lidé spokojeni. Proto dotáhneme projekty, které se už dlouho vlečou, a uděláme maximum k prosazení nových cílů z našeho programu.

Co chceme především

• Proměnit Mírové náměstí z autobusového nádraží na příjemné a odpočinkové centrum Dobříše.
• Opravit většinu městem spravovaných 37 km silnic a chodníků, prosadit opravy všech krajských komunikací.
• Dokončit rekonstrukci sportovní haly a zimního stadionu.
• Získat investice a realizovat výstavbu celoročního plaveckého bazénu.
• Vyřešit situaci spolkového domu - podpoříme levnější projekt se sálem pro konání plesů, společenských akcí a promítání kina.
• Vyřešit odpadové hospodářství a zavést pro místní občany zdarma 14 denní svoz a neomezený příjem tříděného odpadu.
• Zavést bezplatnou městskou dopravu pro děti do škol a pro seniory zdarma.
• Zachovat kvalitní zdravotní péči pro občany města a širokého okolí, pod přímou kontrolou města.
• Zachovat nejnižší daň z nemovitosti v okrese.
• Zachovat zákaz heren ve městě.
• Snížit místní poplatky, např. za hrobová místa.
• Zjednodušit systém parkování.
• Zjednodušit vyřizování věcí na úřadě.
• Podporovat kulturu a volnočasové aktivity v našem městě.

Kde na to vezmeme

Vedle příjmů ze státního rozpočtu budeme aktivně usilovat o získání dotací ze všech vhodných projektů vyhlašovaných zejména Středočeským krajem, aby spoluúčast města byla co nejnižší. Bez Vás to ale nedáme. Přijďte k volbám a podpořte kandidátku ANO, volte č. 4! Bez dostatečného zastoupení v zastupitelstvu jen těžko prosadíme všechny body našeho programu.

Markéta Čermáková, kandidát hnutí ANO na starostu

V záložkách si prolistujte náš program dle témat:

  1. Investice
  2. Zeleň a životní prostředí
  3. Kultura, sport
  4. Zdravotnictví a sociální péče
  5. Bezpečnost ve městě
  6. Ekonomika a podnikání

Investice

• dořešíme rozpracované investiční projekty – sportovní hala, zimní stadion, proměna Mírového náměstí z autobusového nádraží na příjemné a odpočinkové centrum Dobříše

• dořešíme spolkový dům - podpoříme levnější projekt se sálem pro konání plesů, společenských akcí a promítání kina

• budeme intenzivně jednat s vlastníky stávajících zanedbaných ploch a budov (rukavičkárny, proluka na Mírovém náměstí apod.) a podporovat jejich plány na revitalizaci, které budou v souladu se zájmy města

• komplexně zrekonstruujeme většinu městských komunikací, včetně vodohospodářských sítí a veřejného osvětlení

• budeme usilovat o získání investic a realizaci výstavby celoročně provozovaného plaveckého bazénu

Zeleň a životní prostředí

• zefektivníme vynakládání finančních prostředků na péči o městskou zeleň a její zkvalitňování

• budeme usilovat o zkvalitnění ovzduší ve městě

• vyřešíme systém odpadového hospodářství města ve vazbě na zákonem stanovenou povinnost snižování objemu netříděného odpadu zejména vhodnou pozitivní motivací občanů

• podpoříme základní likvidaci odpadů pro dobříšské zdarma (14denní svozy domovního odpadu, zvýšený odběr tříděného odpadu ve sběrném dvoře)

• rozšíříme síť cyklostezek

• podpoříme zahrádkářské kolonie a komunitní zahrádky

Kultura, sport

• opravíme a doplníme novými prvky dětská hřiště, včetně "zapomenutých"

• budeme podporovat organizování kulturních akcí na Dobříši a zefektivníme činnost městských kulturních organizací

• podpoříme rozvoj dalších veřejných sportovních zařízení a lepší využití stávajících pro volnočasové vyžití mládeže

• budeme úzce spolupracovat s občany – pokračování v komunikaci s předsedy bytových družstev (tzv. „vnitrobloky“), dětské zastupitelstvo

Zdravotnictví a sociální péče

• zachováme zdravotní péči pro občany města a ostatních obcí ve správním obvodu pod přímou kontrolou města

• zavedeme městskou dopravu pro děti do škol, seniory a sociálně slabší občany zdarma

• podpoříme programy pro sociálně znevýhodněné skupiny, např. příměstské tábory pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, nákupy a rozvoz obědů pro seniory

Bezpečnost ve městě

• ve spolupráci s krajem posílíme bezpečnost v dopravě – revize stávajících přechodů a tras chodců, doplnění rizikových míst tlačítkovými semafory, revize systému parkování ve městě, revize dopravního značení

• podpoříme programy primární prevence rizikových jevů na školách (protidrogová výchova, kyberšikana, výuka dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, apod.)

• podpoříme bezpečnost seniorů (SOS tlačítka přivolání pomoci)

• zachováme zákaz heren ve městě

• zajistíme noční klid zejména v okolí restaurací

Ekonomika a podnikání

• zachováme nejnižší sazbu daně z nemovitosti v okrese

• snížíme místní poplatky, např. za hrobová místa, apod.

• zajistíme lepší podmínky pro místní podnikatele zvýhodněním místních poplatků

• zlepšíme spolupráci města s příslušnými institucemi relevantními pro podnikatelskou činnost – zasadíme se o zachování pracoviště finančního úřadu v Dobříši a úředních hodin zdravotní pojišťovny alespoň na stávající úrovni

• zjednodušíme vyřizování žádostí pro podnikatele i občany podle zásady „obíhat má papír na úřadě a ne občan“

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Dobříš

Email:    info@anodobris.cz
Web:    www.anodobris.cz

Facebook