• Kandidáti
Ing. Markéta Čermáková, MBA

1. Ing. Markéta Čermáková, MBA
49 let, radní pro bezpečnost a majetek města

Chceme lepší Dobříš. To vám garantujeme.

Mgr. Tomáš Helebrant

2. Mgr. Tomáš Helebrant
44 let, ředitel BIOS s. r. o.

Nejdeme politikařit, jdeme pracovat pro Dobříš. Bez vaší podpory tyto záměry neprosadíme. Chci po letech náměstí jako přívětivé místo pro setkávání, relaxaci a společenský život.

Bc. Vít Rosenbaum

3. Bc. Vít Rosenbaum
39 let, vedoucí oddělení sportu Středočeský kraj

Chci bazén s celoročním provozem pro školy i veřejnost. Chci dokončit rekonstrukci sportovní haly a zimního stadionu.

JUDr. Jan Procházka

4. JUDr. Jan Procházka
66 let, právník

Budeme jednat s vlastníky zanedbaných ploch a budov a podporovat jejich plány na revitalizaci. Chci jednodušší procesy při vyřizování žádostí, obíhat má papír na úřadě, ne občan.

Mgr. Barbora Kobíková

5. Mgr. Barbora Kobíková
34 let, právnička

Více se zapojíme do regionálních programů k získání peněz nad běžné příjmy rozpočtu. Zachováme kvalitní zdravotní péči pro občany.

Michaela Jungmannová

6. Michaela Jungmannová
36 let, cvičitelka

Podpořím akce k aktivnímu trávení volného času dětí a mládeže. Zrekonstruujeme většinu městských komunikací, včetně vodohospodářských sítí a osvětlení.

Josef Šimonovský

7. Josef Šimonovský
74 let, předseda Klubu důchodců

Podpořím zavedení městské dopravy v Dobříši pro školní děti a důchodce zdarma. Podpořím zahrádkářské kolonie a zahrádky. Nezapomínejme, že každý jednou bude seniorem.

Mgr. Ilona Květonová

8. Mgr. Ilona Květonová
39 let, vrchní komisar Služby krim. policie a vyšetrování

Chci čisté město, základní likvidaci odpadů pro dobříšské občany zdarma. Chci vyšší bezpečnost v dopravě. Revizi přechodů a tras chodců, dopravního značení.

Kateřina Nováková

9. Kateřina Nováková
34 let, nákupčí/prodejce

Opravíme a doplníme prvky dětská hřiště. Zachováme nejnižší sazbu daně z nemovitosti. Zavedeme nižší poplatky pro místní občany a podnikatele.

Ing. Hana Jará

10. Ing. Hana Jará
40 let, účetní poradkyně

Radek Šiška

11. Radek Šiška
46 let, OSVČ, správce kempu Županovice

Mgr. Renata Mášová

12. Mgr. Renata Mášová
51 let, všeobecná sestra

Jiří Bláha

13. Jiří Bláha
67 let, vedoucí kanceláře Staveb. byt. družstva

Mgr. Eva Burešová

14. Mgr. Eva Burešová
47 let, ředitelka školy

Ing. Pavel Studnička

15. Ing. Pavel Studnička
52 let, státní úředník

MDDr. Tereza Fulínová

16. MDDr. Tereza Fulínová
32 let, zubní lékařka

Vilém Pilecký

17. Vilém Pilecký
49 let, invalidní důchodce

Luboš Klouda

18. Luboš Klouda
47 let, živnostník

Pavel Růžička

19. Pavel Růžička
49 let, učitel hudby ZUŠ

Linda Sevaldová

20. Linda Sevaldová
30 let, předsedkyně neziskové organizace

Petr Sevald

21. Petr Sevald
39 let, jednatel společnosti

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Dobříš

Email:    info@anodobris.cz
Web:    www.anodobris.cz

Facebook