úno22

Proč vedení města nechce dotace?

Kategorie // Zajímavosti

Vision

Město potřebuje pro svůj chod, správu a projekty každou korunu. Kromě příjmů daných ze zákona má možnost ucházet se o dotace na konkrétní projekty z různých programů a vylepšit tak svůj rozpočet. Dotace nemám rád. Systém je ale takto nastaven a obce musí bojovat poníženými suplikami o každou korunu, kterou mohou získat navíc.

Ne však asi Dobříš. Ze zápisu z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 6. února jsem se dozvěděl, že hlasy 11 zastupitelů „vládní koalice“ zastupitelstvo odmítlo podat žádosti o dotaci na akci "Modernizace tělocvičny 2. ZŠ" do výzvy MMR z programu obnovy sportovní infrastruktury. Jde o více než milion korun. Za to by mohl třeba rok a půl fungovat fotbalový klub, mohly se podpořit spolky nebo třeba opravit několik set metrů chodníků. Ještě mě udivily dvě věty ze zápisu: „Tento dotační titul vyhledala paní ředitelka 2. ZŠ a oslovila město s požadavkem...“ Nemělo by všechny příležitosti pro vylepšení rozpočtu aktivně vyhledávat samo město? Ale nejvíce mě šokovalo stanovisko paní starostky, která uvedla, „že by raději do tohoto projektu věnovala peníze z rozpočtu města.“

Škoda že ne z vlastního. Třeba by uvažovala jinak. Argumentace, že bude 5 let omezena možnost pronajímat tělocvičnu mimoškolním zájemcům jen na 20 % času z celkové kapacity, neobstojí. Paní ředitelka uvedla, že tato podmínka je lehce splnitelná. A přijít o pár tisícovek z pronájmu je ve srovnání s milionovým příjmem nesouměřitelné.

Byl bych rád, kdyby se vedení města aktivně zabývalo všemi možnostmi na zvýšení příjmů. Na dotace není nárok, ale alespoň se to má zkusit. Bývalé vedení, i když jsme na něj občas nadávali, připravilo pro to současné dotace na 4 projekty za více než 85 milionů. Ono v ČR všechno dlouho trvá. Co jedni připraví, často až druzí dokončí. Proto by Dobříš potřebovala vizi na několik volebních období. Nepolitikařit a dohodnout se, aby se každé 4 roky vše nenegovalo a neplivalo se po tom, co připravili předchůdci.

Autor: Jan Procházka

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Dobříš

Email:    info@anodobris.cz
Web:    www.anodobris.cz

Facebook