• Zajímavosti
  • Nehorázný postup rady města při výběru systému na svoz odpadu na Dobříši
kvě07

Nehorázný postup rady města při výběru systému na svoz odpadu na Dobříši

Kategorie // Zajímavosti

Vision

Volby na Dobříši vyhrálo hnutí PRO Dobříš proto, že občané nebyli spokojeni s dosavadní prací vedení města, chtěli změnu a věřili předvolebním slibům. Jedním z nich byla změna stylu spolupráce s opozicí a zejména zapojení občanů do rozhodování „Jednáme s lidmi otevřeně! Občané mají právo zapojovat se do rozhodování o městě. K tomu jim poskytneme veškeré podklady. Město nesmí přezírat občany a ignorovat jejich připomínky.“ Jaká je skutečnost dokládá postup rady města při zavádění nového systému pro svoz a třídění odpadů na Dobříši.

Již v prosinci 2018 vyhlásila rada města netransparentní výběrové řízení na dodavatele nového systému. Netransparentní proto, že nebylo veřejné. Osloveno bylo jen několik firem a ani zastupitelstvo, ani veřejnost se nedozvěděli, které to byly, co navrhovaly, ani se nekonala veřejná diskuze k těmto návrhům, aby se našel systém vyhovující převážné většině občanů.

V únoru vybrala rada firmu a systém a 25.3.2019 podepsala paní starostka smlouvu. Na zastupitelstvu 11.4.2019 bylo za mlčení starostky a celé rady na přímý dotaz sděleno, že smlouva dosud nebyla podepsána. Tím byli zastupitelé uvedeni v omyl a schválili částku 300 000,- Kč za zavedení nového systému. Jako výsměch občanům působí svolání kulatého stolu k novému systému na 14.5.2019. Kulatý stůl měl proběhnout podle veřejného slibu starostky daného občanům na jednání zastupitelstva dne 6.2.2019 do 5.3.2019.

Dodáváme, že hlavně předtím, než bylo o systému rozhodnuto, podepsána smlouva a než byly bez vědomí občanů poskytnuty jejich osobní údaje soukromé firmě, které bude město také shromažďovat a posílat data o svozu tříděného odpadu. Zpětně získá informaci, kolik kdo vytřídil a jakou slevu za to dostane. Ale jen za podmínky, že používá počítač, přihlásí se do systému a sleduje svůj účet. Proč je systém pro občany špatný a uvádíme v našem návrhu, který předkládáme k diskuzi.

Autor: Zastupitelé za hnutí ANO 2011

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Dobříš

Email:    info@anodobris.cz
Web:    www.anodobris.cz

Facebook