• Aquapark

Proč chceme bazén či aquapark na Dobříši?

Poptávka veřejnosti po bazénu na Dobříši je velká. Roste počet dětí na 1. stupni škol, které by se měly naučit plavat v rámci povinné školní docházky, kapacita bazénů v rozumné dojezdové vzdálenosti je omezená. Kromě Příbrami a Měřína není jiná příležitost k celoročnímu vodním hrátkám ani na příbramském okrese ani na sousední Praze západ. Dobříš má výbornou spádovost, jak pro okolní obce, tak pro početnou komunitu rekreantů.

V našem volebním programu představujeme finančně méně náročnou variantu bazénu, který využívá zázemí školy. Vyšla by na 50 – 70 mil. Kč a jednalo by se o 4 dráhový bazén o délce 25 m. Tuto variantu je Dobříš schopna zvládnout i jen z vlastních zdrojů, samozřejmě bychom usilovali o jiné zdroje z dotačních programů apod.

Jak by mohl bazén vypadat a kde by mohl být umístěn, ukazuje vizualizace a plánky.

Nabízíme také vizi „Dobříšského aquaparku“.

Na Dobříši chybí nejen bazén, ale i nezávadné přírodní koupání. Nevyřešíme vše odvážným rozhodnutím o investici, která zvedne genius loci a atraktivitu života na Dobříši nám i budoucím generacím?

Zeptejme se občanů, zda by si přáli na Dobříši takový menší Měřín. Vnitřní bazén 25 m, 4–5 drah, několik vodních prvků, dětský bazén, vlastní zázemí, relaxační prostory, místo pro posezení s občerstvením, venkovní bazén, doplňková hřiště, travnatá pláž. Malý komplex jaké známe od našich jižních a západních sousedů, ale i z odvážných českých obcí, ne větších než Dobříš. Vhodných míst pro aquapark je několik, nejvíce by se nám líbila louka u Papeže, kde by se prolínalo přírodní prostředí rybníka s místem pro odpočinek a sport s koupáním v čisté teplé vodě.

Investice na pořízení aquaparku by činila 150 - 180 mil. Kč podle výběru prvků. Ekonomika provozu je kupodivu prakticky stejná jako u skromného školního bazénu, a to díky daleko vyšším příjmům z provozování aquaparku. To dokazuje studie zpracovaná z několikaletého provozu různých bazénů, ze které jsme vycházeli. Hospodářské výsledky se pohybují nejvíce v roční ztrátě 0,5 – 4 mil. Kč, zisk bývá ojedinělý.

Kde na to vezmeme

Bez dotace to nepůjde. Snad by se dal zapojit do spolufinancování i Středočeský kraj. Vždyť by z investice měla prospěch nejen Dobříš, ale obce ze spádové oblasti tří středočeských okresů.

Samozřejmě by se muselo podílet i město. Už slyšíme: megalomanie, zadlužíte Dobříš!

Chceme-li uskutečnit tak velký projekt pro budoucnost, bez nějakého zadlužení se to neobejde. Po volbách, pokud uspějeme, si musíme sednout, zrevidovat nedotažené projekty z předchozího období, spočítat, kolik bude všechno dohromady stát, spočítat budoucí příjmy a říct, kolik a na co si můžeme půjčit, abychom vše rozdělané konečně dotáhli do konce. Úvěr by se musel rozložit tak, aby roční splátky neohrozily jiné nezbytné výdaje města. To znamenána na delší období. A to také znamená zatížit tímto závazkem i budoucí zastupitelstva. Proto si myslíme, že by se o otázce, zda lidé chtějí za těchto podmínek aquapark na Dobříši, mělo rozhodnout v místním referendu.

Rozumně nastavený dluh se splatí, benefity zůstanou.

Co přinese aquapark obyvatelům

Dobříš investice obohatí. Zlepší se celková kvalita života, která se odvíjí jak od prostředí, tak od občanské vybavenosti.

První, co udělají realitní kanceláře je, že do svých nabídek uvedou „v místě aquapark“. Všem vlastníkům stoupne hodnota jejich nemovitostí.

Aquapark nabídne min. 10 nových pracovních míst.

Kdo si hraje, nezlobí. Aquapark je výborná prevence kriminality mládeže pro nejširší okruh dětí.

Školy nebudou jezdit za plaváním do vzdálených bazénů.

Více návštěvníků Dobříše znamená i vyšší příjmy pro místní podnikatele. Na Dobříš se nebude jezdit už jen kvůli zámku...

Rozšíří se možnosti kam zajít, kde se setkat, kde posedět, popovídat.

Teď záleží na tom, zda nám dáte silný mandát k tomu, abychom to dokázali, nebo zda nás čekají další 4 roky koaličního dohadování několika stran, což jakoukoli odvážnou investici pro budoucnost téměř vylučuje.

Děkujeme za hlasy pro kandidátku číslo 4.

Autor: ANO Dobříš

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Dobříš

Email:    info@anodobris.cz
Web:    www.anodobris.cz

Facebook